Chinese Mathematical Society for Education Contact

中国高等教育学会教育数学专业委员会

联系人:张志青(常务副秘书长)

联系地址:广州市解放北桂花路59号(广州大学北2号)601室  邮编:510400

电子邮箱:264824124@qq.com    电话/传真:(020)86236408      手机:13501530478

学会网站负责人:饶永生    电子邮箱:rysheng@qq.com